• Ενημερώστε τους γνωστούς σας σκακιστές, οι όμιλοι των οποίων δεν εμφανίζονται στο χάρτη!
• Δημιουργήστε ένα site αναλυτικής παρουσίασης των σκακιστών του συλλόγου σας σαν αυτό.
-zoom: κάντε κλικ πάνω στους δείκτες ή διπλό κλικ στο χάρτη ή χρησιμοποιήστε το εργαλείο πάνω αριστερά
-μετακίνηση: σύρετε το χάρτη με το ποντίκι ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω αριστερά
-εμφάνιση πληροφοριών για τα σημεία: περάστε το ποντίκι πάνω από τους δείκτες στο χάρτη