ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κωδικός: 11010, Ημερομηνία γέννησης: 23/9/1980, FIDE: 4205006
Εθνικό Έλο: 2055, Διεθνές Έλο: 2163
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή