ΛΥΜΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Κωδικός: 112, Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1953, FIDE:
Εθνικό Έλο: 2095, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΥΜ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή