ΧΡΙΣΤΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κωδικός: 32204, Ημερομηνία γέννησης: 6/7/1996, FIDE: 4227018
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: , Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή