ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κωδικός: 12752, Ημερομηνία γέννησης: 13/8/1979, FIDE: 4203313
Εθνικό Έλο: 2030, Διεθνές Έλο: 2109
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή