ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κωδικός: 1385, Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1944, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΥΜ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή