ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κωδικός: 7120, Ημερομηνία γέννησης: 20/5/1975, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή