ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κωδικός: 2200, Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1956, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1935, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή