ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κωδικός: 5013, Ημερομηνία γέννησης: 26/9/1964, FIDE: 4204913
Εθνικό Έλο: 1900, Διεθνές Έλο: 2021
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή