ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κωδικός: 15387, Ημερομηνία γέννησης: 16/9/1981, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: , Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή