ΠΡΑΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κωδικός: 20145, Ημερομηνία γέννησης: 22/11/1981, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: , Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή