ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κωδικός: 15388, Ημερομηνία γέννησης: 8/3/1980, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: , Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή