ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κωδικός: 452, Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1956, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1870, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή