ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κωδικός: 18777, Ημερομηνία γέννησης: 8/1/1981, FIDE: 4206754
Εθνικό Έλο: 1925, Διεθνές Έλο: 2012
Εθνικός τίτλος: ΥΜ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή