ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Κωδικός: 27012, Ημερομηνία γέννησης: 19/12/1994, FIDE: 4205235
Εθνικό Έλο: 1000, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: , Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή