ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός: 3287, Ημερομηνία γέννησης: 13/8/1970, FIDE: 4213858
Εθνικό Έλο: 1850, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή