ΨΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

Κωδικός: 11397, Ημερομηνία γέννησης: 16/7/1977, FIDE: 4213211
Εθνικό Έλο: 1760, Διεθνές Έλο: 1802
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή