ΛΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κωδικός: 543, Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1969, FIDE:
Εθνικό Έλο: 1770, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή