ΤΑΝΙΣΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κωδικός: 4082, Ημερομηνία γέννησης: 20/6/1955, FIDE: 4220110
Εθνικό Έλο: 1730, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή