ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Κωδικός: 7316, Ημερομηνία γέννησης: 17/3/1975, FIDE: 4201906
Εθνικό Έλο: 2135, Διεθνές Έλο: 2219
Εθνικός τίτλος: ΟΜ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή