ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κωδικός: 3292, Ημερομηνία γέννησης: 17/6/1968, FIDE: 4203607
Εθνικό Έλο: 2080, Διεθνές Έλο: 2171
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή