ΖΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κωδικός: 9717, Ημερομηνία γέννησης: 13/1/1970, FIDE: 4204638
Εθνικό Έλο: 2140, Διεθνές Έλο: 2145
Εθνικός τίτλος: ΑΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή