ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κωδικός: 2104, Ημερομηνία γέννησης: 5/5/1960, FIDE: 4220102
Εθνικό Έλο: 1280, Διεθνές Έλο:
Εθνικός τίτλος: ΒΚ, Διεθνής τίτλος:

 

Επιστροφή