ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΕΜ 1
ΟΜ 4
ΥΜ 15
ΑΚ 43
ΒΚ 56
ΓΚ 28
ΔΚ 27
χωρίς τίτλο 90